EFEKTYWNOŚĆ

Każdy wykonywany przez nas projekt na etapie koncepcji konsultowany jest przez kilkuosobowy zespół projektantów różnych różnych branż. Dzięki technologii BIM jesteśmy w stanie wyeliminować do 95% błędów projektowych.

EKONOMIA

Dzięki zdobytej wiedzy, częstym szkoleniom z zakresu budownictwa oraz wykorzystaniu zaawansowanego oprogramowania jesteśmy w stanie zapewnić prawidłową optymalizację elementów konstrukcyjnych budowli.

ESTETYKA

Na etapie projektowania obiektu budowlanego prowadzona jest bieżąca współpraca pomiędzy architektem i konstruktorem w celu stworzenia funkcjonalnego budynku przy zachowaniu maksimum estetyki.

DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ?

  • bezpłatnie pomagamy w przygotowaniu wniosku o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy
  • architekt przedstawia kilka koncepcji projektowych oraz wizualizacje projektowanego budynku
  • każda dokumentacja zawiera projekt wykonawczy konstrukcji
  • wszystkie elementy konstrukcyjne są sprawdzane obliczeniowo, dzięki czemu konstrukcja jest zaprojektowana optymalnie (jest ekonomiczna i bezpieczna)
  • fundamenty są projektowane w oparciu o wyniki badań geologicznych a nie „przyjmowane z kosmosu”
  • oferujemy pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
  • posiadane uprawnienia do projektowania konstrukcji budowlanych i kierowania robotami budowlanymi gwarantują usługi na wysokim poziomie

Biuro projektowe Sanok - architekt AMH-KONCEPT

Architekt, projektant Sanok, projekty Sanok, adaptacja projektów

Close Menu